Tomáš Legard

Prax

Pred založením firmy v roku 2012, som rok naberal skúsenosti v špičkovej firme BLACK & WHITE piano s.r.o.

Vzdelanie v odbore

Vyštudoval som stavbu a opravu klavírov na SUPŠ HNN v Hradci Králove. Taktiež stavbu a opravu organov na SUŠ Varhanářskej v Krnove.

Martin Spišák

Prax

Od roku 2023 pôsobím v spolupráci s Tomášom Legardom a rozširujem svoje skúsenosti.

Zákazníci
o službách Tomáša Legarda